Покана по търга за Информация и публичност

17.09.2014

Във връзка с провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реализация на мерки за информация и публичност по проект DELPHI - „Модернизация на Аквариум Варна" , с номер 2(4i)-3.1-9, MIS-ETS Code 566, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз", открита с Решение № 291/30.06.2014 год. на Директора на Институт по рибни ресурси-Варна, уведомяваме участниците, че на 23.09.2014 г. /вторник/ - 10.00 часа ще се проведе заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите офертите на допуснатите участници. Заседанието ще се проведе в часа в сградата на Институт по рибни ресурси-Варна , бул. "Приморски" №4 .

Качи документа : обява2

Още по темата:

ИсторияЕкипСтатииПроектиКонкурсиАКВАРИУМПроцедуриПрофил на купувачаКонтактиЛюбопитноПроект ECRAMON
Институт по Рибни Ресурси - гр. Варна, Всички права запазени © 2012
ECRAMON BLACK SEA