Провеждане на обучение по Софтуерният пакет MIKE 21 FM EcoLab

07.10.2016

В Института по рибни ресурси - Варна, беше проведено Обучението за работа със Софтуерният пакет MIKE 21 FM EcoLab на DHI:


I етап – 12.09. – 16.09.2016 г.в ИРР-Варна:

Обучение по Хидроложки и хидравлични данни и тяхната обработка (MIKE 21 FM), включващо:

1.         MARINE PP (pre-processing) – модул за подготовка на входни данни, анализ на данни и презентация на резултатите от симулацията;

2.         MIKE 21 FM – модул за хидродинамично моделиране в гъвкава изчислителна мрежа - решаване на хидродинамичните уравнения в условията на плитководие в план (двумерно). Това е модул, който симулира промените на водното ниво, скоростите на течението и водните количества в зависимост от хидравличните, хидроложките и атмосферните условия в изследваната област.

 

II етап - 26.09.-07.10.2016 г.

 Обучение по Физико-химични и биологични параметри за качество на водите (EcoLab), включващо:

-       Запознаване и работа с ECOLab - софтуер, който обработва физико-химичните и биологични параметри за качеството на водите;

-       Моделиране на екологични процеси;

-   Разработване на допълнителен темплейт интегриран в EcoLab и използване в рамките на проекта;Още по темата:

Специалистите от Институт по рибни ресурси-Варна проучват нерибните ресурси на Черно море за установяване на екологичния им статус и гарантиране на устойчивото им използване. Дата: 07.10.2016, 04:20
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Организиране на събития по ECRAMONДата: 14.04.2016, 02:00
ИсторияЕкипСтатииПроектиКонкурсиАКВАРИУМПроцедуриПрофил на купувача Обяви и ТърговеКонтактиЛюбопитноПроект ECRAMONРаботно Време Аквариум и Цени на билети
Институт по Рибни Ресурси - гр. Варна, Всички права запазени © 2012
ECRAMON BLACK SEA