Информационен ден по проект „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морските нерибни ресурси в Черно море” (ECRAMON-BLACK SEA)

27.04.2017

На 19 април във Варна се проведе информационен ден по проект „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морските нерибни ресурси в Черно море” (ECRAMON-BLACK SEA) във връзка с разпространение на резултатите сред бизнес средите от рибовния бранш.

Проектът се изпълнява от Института по рибни ресурси, Варна в партньорство с Института по рибарство и аквакултури, Пловдив по програма, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Експертите анализираха състоянието на черната мида и рапана в Черно море

В рамките на изследването е проучено количеството, размерът и пространственото разпределение на двата основни промишлено експлоатирани нерибни ресурса в Черно море – рапана и черната мида, а също така и на факторите на околната среда, оказващи най-силно влияние върху тяхното развитие.

Проведено е моделно изследвание със софтуерен продукт MIKE 21, което показва възможност за добро развитие на популацията на черната мида в защитените зони.

На събитието официални гости бяха - Зам. Министър на МЗХ Проф. И. Палигоров, Председател на Селскостопанска Академия - Проф. И. Пачев, Съветник на Министър председателя по земеделие д-р  Д. Господинов, Изпълнителен директор на ИАРА - доц. Г. Николов, д-р Й. Господинов -  Изпълнителен Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ, Предсатвители на "Черноморски изгрев", други представители на риболовния бранш и др. заинтересовани организации.

Резултатите бяха представени пред риболовни асоциации във Варна в рамките на информационна среща. Данните от проекта могат да се използват от различни обществени екологични организации, образователни институции, ИАРА, МЗХ, МОСВ, сектор "Рибарство" и др. Добрата координация  между институциите, както и с държавите от Черноморския басейн и GFCM (Генерална комисия по рибарство за Средиземно и Черно море) ще доведе до реализиране на адекватни дългосрочни мерки за управление на черноморския басейн.


Още по темата:

ИсторияЕкипСтатииПроектиКонкурсиАКВАРИУМПроцедуриПрофил на купувачаКонтактиЛюбопитноПроект ECRAMON
Институт по Рибни Ресурси - гр. Варна, Всички права запазени © 2012
ECRAMON BLACK SEA