Конкурси

Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” (професионално направление 5.7)

27.04.2018
  Институтът по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент  в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия и научна специалност „Инженерна хидробиология, хидравлика и водно стопанство” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в секретариата на института, гр. Варна 9000, бул. Приморски 4, тел. 052 63 20 66. » Повече

Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент”(професионално направление 4.3)

27.04.2018
  Институтът по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност длъжност главен асистент в професионално направление 4.3 Биологически науки и научна специалност „Молекулярна » Повече

Обява на Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”(професионално направление 4.2) (ДВ бр.54/17.07.2015 г.)

21.07.2015
Институтът по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ (хидрохимия), професионално направление » Повече

Обява на Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” (професионално направление 4.3) (ДВ бр.54/17.07.2015 г.)

21.07.2015
Институтът по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ (морски зообентос), професионално направление 4.3. Биологически науки със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи –в секретариата на института, гр. Варна 9000, бул. Приморски 4, ПК 72, тел. 052 63 20 66. » Повече
Страница 1 от 1 в Конкурси
1

Публикации

Програма на "Европейска Нощ на учените" - 2020 в гр. Варна
ИРР – Варна приключи с първа част на научно изследване за състоянието на запаса от рапан в Черно море
Работно време на Аквариум Варна
Обявява - продажба на НИК „Проф. Ал. Вълканов”
ОБЯВА ИРР - Варна обявява продажба на НИК „Проф. Ал. Вълканов”
Обява за продажба на НИК "Проф. Ал. Вълканов"
Международен ден на Черно море /31 октомври 2019 г./
ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ' 2019
ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО РИБАРСТВО КЪМ МЗХГ
ЗАПОЧВА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА РАПАНА В ЧЕРНО МОРЕ ПО ПРОЕКТ „BLACKSEA4FISH”
Информация за конфискувани европейски змиорки от вида (Anguilla anguilla)
Архив
ИсторияЕкипСтатииПроектиКонкурсиАКВАРИУМПроцедуриПрофил на купувача Обяви и ТърговеКонтактиЛюбопитноПроект ECRAMONРаботно Време Аквариум и Цени на билети
Институт по Рибни Ресурси - гр. Варна, Всички права запазени © 2012
ECRAMON BLACK SEA