Конкурси

Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” (професионално направление 5.7)

27.04.2018
  Институтът по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент  в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия и научна специалност „Инженерна хидробиология, хидравлика и водно стопанство” със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в секретариата на института, гр. Варна 9000, бул. Приморски 4, тел. 052 63 20 66. » Повече

Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент”(професионално направление 4.3)

27.04.2018
  Институтът по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност длъжност главен асистент в професионално направление 4.3 Биологически науки и научна специалност „Молекулярна » Повече

Обява на Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”(професионално направление 4.2) (ДВ бр.54/17.07.2015 г.)

21.07.2015
Институтът по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ (хидрохимия), професионално направление » Повече

Обява на Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” (професионално направление 4.3) (ДВ бр.54/17.07.2015 г.)

21.07.2015
Институтът по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ (морски зообентос), професионално направление 4.3. Биологически науки със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи –в секретариата на института, гр. Варна 9000, бул. Приморски 4, ПК 72, тел. 052 63 20 66. » Повече
Страница 1 от 1 в Конкурси
1

Публикации

Намаления на билетите по случай Деня на Варна -15 август
По случай Празника на ИРР – Варна с Аквариум на 17.07.2019 г.
Нощ на Музеите и Галериите - 17 и 18 май 2019 г.
ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО РИБАРСТВО КЪМ МЗХГ
ЗАПОЧВА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА РАПАНА В ЧЕРНО МОРЕ ПО ПРОЕКТ „BLACKSEA4FISH”
Информация за конфискувани европейски змиорки от вида (Anguilla anguilla)
Ден на народните будители - 1 ноември
Международен ден на Черно море 31 октомври 2018 г.
Семинар по Диафонизиране на биологични обекти 19-21 октомври
Регионална координационна среща във връзка със събиране на данни и сътрудничество между Румъния и България по отношение на общи дейности в черно море
Европейска Нощ на Учените 2018
Архив
ИсторияЕкипСтатииПроектиКонкурсиАКВАРИУМПроцедуриПрофил на купувачаКонтактиЛюбопитноПроект ECRAMONРаботно Време Аквариум и Цени на билети
Институт по Рибни Ресурси - гр. Варна, Всички права запазени © 2012
ECRAMON BLACK SEA