Институтът по рибни ресурси, ИРР – Варна, към Селскостопанска Академия (ССА), е създаден през 1932 г., като Морска биологична станция с Аквариум, а през годините преминава през различна ведомствена принадлежност (актуално постановление № 373/29.12.2006 г.).

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Предметът на дейност на ИРР - Варна е научно и приложно обслужване, определяне на рибните запаси в Черно море и мониторинг върху динамиката и структурата на хранителната база на промишлените видове морски риби.

Дългогодишната тематика, по която работи ИРР – Варна включва:

  • Биоразнообразието в Черно море и промените в екосистемата под въздействие на антропогенни и климатични фактори;
  • Изследвания на стопански ценни рибни и черупчести морски ресурси, морски аквакултури.
  • Изследванията на ИРР – Варна обхващат основните функционални звена на морската хранителна верига - фито- и зоопланктон, бактерио- и ихтиопланктон, зоо- и фитобентос, нектон;
  • Проследява се популационната динамика на множество стопански ценни видове риби – калкан, трицона, хамсия, меджид, сафрид, кефалови риби и др;
  • Извършва се молекулярно таксономично изследване на риби и нерибни ресурси;
  • Изследват се морските бозайници - количества, миграции, размножаване и болести на делфините;
  • Създават са нови технологии за отглеждане на миди и риби;
  • През последните години, ИРР – Варна е ангажиран при изпълнението на Националната програма за събиране на данни в сферата и риболова и аквакултурите - определяне запаса на калкана (Scophthalmus maximus) чрез дънни трални изследвания (2014 – 2021 г.); изследвания на разтоварванията от рапана (2018 - 2021 г.), както и определяне на приуловите от морски организми при някои основни типове риболовни операции в българските води на Черно море (2017 - 2021 г.);
  • Много от съвременните изследвания на ИРР-Варна са съсредоточени и върху състоянието на мекотелите видове със стопанско значение - черна мида (Mytilus galloprovincialis), рапана (Rapana venosa) и пясъчни миди.

Образователната дейност на ИРР - Варна включва провеждане на студентски практики към Софийски университет, Тракийски университет, Пловдивски университет и ТУ – Варна, а чрез създадения Младежки консултативно - информационен център за акваристи (контактен офис на В.ЕN.A - Солун, Гърция) се провеждат обучения и курсове в сферата на рибарството и аквакултурите.

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  18052024  

Нощ на музеите и галериите 2024

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  Skype Picture 2024 05 17T14 29 37 351Z

ИРР-Варна посрещна международни гости от Земеделския колеж Сен Кристоф

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 pik2

ИРР-Варна и международни партньори обсъждат въпроси по устойчивостта в Черноморския регион

още >>

 

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>