Научните проекти, по които ИРР-Варна работи през последните години са:

  • Международни проекти

2022 – 2024 SEARCH, Европейска нощ на учените, HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, 101061187 -  ИРР-Варна е Асоцииран партньор https://fresher-researchersnight.bg/ 

2020-2022 г. - TIMMOD (Програма за двустранно сътрудничество - CBC Черно море): Насърчаване на технологичните иновации в мониторинга на морската околна среда и за моделиране и оценка на запасите от рибни и нерибни ресурси, http://timmod.org/

2012-2015 г. ComFish: 7 РП на ЕС, http://www.eusem.com/main/Comfish/comfish/

2009-2011 г. Черноморска научна мрежа, 7 РП на ЕС, http://www.blackseascene.net/

2008-2010 г. EU COST Action 638, проект MAGGNET (), http://www.maggnet.info/show.php

2008 г. Изменения на режима в Черно море, Интеграционни проекти EUR-OCEANS - 2008

2006 - 2008 г. Черноморска научна сцена, 022868 (RICA), 6 РП на ЕС http://www.blackseascene.net;

2006 г. Проект за възстановяване на екосистемата на Черно море (BSERP) Комисия за Черно море), http://www.blacksea-commission.org/main.asp

  • Национални проекти

2017-2023 г. MASRI: Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана с участието на България в Европейската инфраструктура EURO-ARGO (http://io-bas.bg/masri/)

2015-2017 г.  ECRAMON: Увеличаване на капацитета за разследване и управление на морските ресурси на черупчести в Черно море: BG02 Интегрирано управление на морски и вътрешни води, безвъзмездни средства от ЕИП и Норвегия

2015-2016 г. Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море, ИАОС, МОСВ http://eea.government.bg/bg/bio/opos/activities-results/copy2_of_.pdf

  • Национална програма за събиране на данни в сферата на риболова и аквакултурите

2014-2021 г. Оценка на запаса на калкан (Scophthalums maximus) в българските води на Черно море през 2020 г.

2018-2021 г. Биологичен мониторинг от уловите на рапан при разтоварване от риболовния флот на Република България

2018-2021 г. Научно изследване за оценка на уловеното, изхвърлено и разтоварено количество и събиране на биологични данни за всички видове риби и други морски организми, чрез наблюдатели на борда на риболовни кораби на флота на Република България,

  • Проекти към Селскостопанска Академия – София

2022-2025г. Проучване и оценка на състоянието на нерибните ресурси и морската среда пред българския бряг на Черно море

2022-2025 г. Изследване на стопански ценни рибни ресурси пред българския бряг на Черно море

2022-2023 г. Ранна възрастова идентификация на пола при калкан (Scophthalmus maximus), чрез ултразвукова диагностика и биопсия

2021-2022 г. Проучване върху разпространението на външни и вътрешни паразитни инфекции при калкан (Scophthalmus maximus), обитаващ Черно море,  проследяване на някои кръвни биохимични показатели

2018-2020 г. Съвременно състояние на трофичната база на стопански ценни видове рибни и нерибни ресурси пред българския бряг на Черно море

2018-2020 г. Биологични характеристики на основните промишлени видове риби пред българския бряг на Черно море

2018-2020 г. Диафонизация на биологични обекти

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  18052024  

Нощ на музеите и галериите 2024

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  Skype Picture 2024 05 17T14 29 37 351Z

ИРР-Варна посрещна международни гости от Земеделския колеж Сен Кристоф

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 pik2

ИРР-Варна и международни партньори обсъждат въпроси по устойчивостта в Черноморския регион

още >>

 

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>