Втора тематична трансгранична среща за иновативни технологии за мониторинг на околната среда за оценка на рибния запас и нерибните ресурси ще бъде организирана и проведена в края на месец април 2021. Домакин на срещата ще бъде Университета Аристотел в гр. Солун, Гърция Предвид усложнената COVID-19 обстановка събитието ще се състои изцяло онлайн. На срещата ще бъдат представени и обсъдени иновативни технологии за мониторинг на околната среда за оценка на рибния запас и нерибните ресурси, основни резултати от изпълнението на дейности по проекта, инструменти за обработка на данни.

Една от основните цели на срещата е да бъдат насърчени местните и национални власти и лицата вземащи решения в Черноморския регион към по-широко използване на на модерни технологии и иновации.

Срещата предоставя възможност за участие на експерти от всички страни партньори по проекта, работещи в сферата на извършването на мониторинг и  опазване на морската околната среда, местни и национални власти, заинтересованите страни както и външни експерти.

Предвижда се демонстрация на иновативни технологии за мониторинг на околната среда и оценка на рибните и нерибни ресурси, избрани измервателни уреди, оборудване за мониторинг на водната среда, софтуер.  

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022 

Изследване на количеството и разпространението на Rapana venosa в рамките на проект BlackSea4Fish

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  20200812 193440

ИРР-Варна учавства в среща по приоритетни видове GFCM, FAO

още >>

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017

ЗА БЯЛАТА МИДА
Интервю с доц. д-р Елица Петрова

още >>

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>