MASRI - ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА МОРСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА (EURO-ARGO) - МАСРИ (2017-2023 г.)

 

Уебсайт: http://masri.io-bas.bg/bg/home-bg/

Координатор: Институт по океанология гр. Варна 

Членове на консорциума:

 • Софийски университет „Св.Кл.Охридски”;
 • Национален институт по метеорология и хидрология, БАН;
 • Център по хидро и аеродинамика, Варна към Института по металознание; съоръжения и технологии, БАН;
 • Институт за рибни ресурси, ССА;
 • Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”, Варна;
 • Технически университет – Варна;
 • Медицински университет – Варна;

Участие в европейска инфраструктура:

 • Euro-Argo,
 • DANUBIUS-RI,
 • WATERBORNE – The European Technology Platform,
 • ECMAR - European Council for Maritime Applied R&D,
 • ITTC – International Towing Tank Conference,
 • EUROFLEETS network,
 • SEADATANET network,
 • ESONET - European Seas Observatory Network,
 • GeoSeas,
 • BLACK SEA SCIENTIFIC NETWORK,
 • Mediterranean and Black Sea Technology Platform for Maritime and Marine Research Innovation and Training,
 • JERICO,
 • Fix03,
 • EMSO,
 • Copernicus/MyOcean.

Дейност на ИРР-Варна: Чрез проект MASRI, в ИРР - Варна се надгражда Лабораторията за морски живи ресурси – преоборудване с лабораторна техника и закупуване на софтуерни програми, с цел формиране на специфичен модул: „Модели и сценарии за осигуряване на устойчиви запаси от морски живи ресурси“. Изградените лаборатория и модул ще спомогнат съвместната работа на морските институти за прилагане на широк набор от входни параметри при калибриране на моделите и получаване на прогнози за процесите в морската среда, с възможности за интерпретация както на биологични, така и на хидрологични и хидрохимични процеси, за прилагане на екосистемен подход при управлението на морските ресурси.

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  18052024  

Нощ на музеите и галериите 2024

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  Skype Picture 2024 05 17T14 29 37 351Z

ИРР-Варна посрещна международни гости от Земеделския колеж Сен Кристоф

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 pik2

ИРР-Варна и международни партньори обсъждат въпроси по устойчивостта в Черноморския регион

още >>

 

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>