MASRI - ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА МОРСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА (EURO-ARGO) - МАСРИ (2017-2023 г.)

 

Уебсайт: http://masri.io-bas.bg/bg/home-bg/

Координатор: Институт по океанология гр. Варна 

Членове на консорциума:

 • Софийски университет „Св.Кл.Охридски”;
 • Национален институт по метеорология и хидрология, БАН;
 • Център по хидро и аеродинамика, Варна към Института по металознание; съоръжения и технологии, БАН;
 • Институт за рибни ресурси, ССА;
 • Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”, Варна;
 • Технически университет – Варна;
 • Медицински университет – Варна;

Участие в европейска инфраструктура:

 • Euro-Argo,
 • DANUBIUS-RI,
 • WATERBORNE – The European Technology Platform,
 • ECMAR - European Council for Maritime Applied R&D,
 • ITTC – International Towing Tank Conference,
 • EUROFLEETS network,
 • SEADATANET network,
 • ESONET - European Seas Observatory Network,
 • GeoSeas,
 • BLACK SEA SCIENTIFIC NETWORK,
 • Mediterranean and Black Sea Technology Platform for Maritime and Marine Research Innovation and Training,
 • JERICO,
 • Fix03,
 • EMSO,
 • Copernicus/MyOcean.

Дейност на ИРР-Варна: Чрез проект MASRI, в ИРР - Варна се надгражда Лабораторията за морски живи ресурси – преоборудване с лабораторна техника и закупуване на софтуерни програми, с цел формиране на специфичен модул: „Модели и сценарии за осигуряване на устойчиви запаси от морски живи ресурси“. Изградените лаборатория и модул ще спомогнат съвместната работа на морските институти за прилагане на широк набор от входни параметри при калибриране на моделите и получаване на прогнози за процесите в морската среда, с възможности за интерпретация както на биологични, така и на хидрологични и хидрохимични процеси, за прилагане на екосистемен подход при управлението на морските ресурси.

Проекти
TIMMODНасърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022 
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021 
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017
Повече >>
Новини / Събития
IMG 7bec0674ebc6f98ece36370e54c7bb38 V

Euronews: Рапаноулов и морски изследвания в Черно море

още >>

20200812 193440

ИРР-Варна учавства в среща по приоритетни видове GFCM, FAO

още >>

ЗА БЯЛАТА МИДА
Интервю с доц. д-р Елица Петрова

още >>

Повече >>  
Предстоящо

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

Международна конференция WHITECLAM 2021, 18-19 Октомври 2021 г.

още >>

  
   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА