aza4ice website

 

 

 

 

Обособени зони за кръгова аквакултура, преход към приобщаваща и кръгова икономика в аквакултурния сектор и насърчаване на нови бизнес възможности и екосъобразно общество

Програма за финансиране: Interreg Euro-MED

Приоритет на програмата: Greener MED

Мисия на проекта: Укрепване на иновативна устойчива икономика

Специфична цел на програмата: Насърчаване на прехода към кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите

Начало на проекта: 1 януари 2024г.

Край на дейностите по проекта: 30 юни 2026г.

Продължителност : 33 месеца

Бюджет: 2.962.186,00 Евро

11 партньори от 8 страни (Гърция, Италия, Испания, Франция, Хърватия, България, Черна Гора, Португалия)

20 Свързани партньори от 13 страни (Италия, Черна гора, Испания, Гърция, България, Хърватия, Белгия, Португалия, Тунис, Египет, Обединено кралство, Мароко, Йордания)

all

Проектът AZA4ICE е насочен към предизвикателствата пред устойчивостта на аквакултурите в Евро-средиземноморската зона, насърчавайки приобщаващи и кръгови практики. AZA4ICE разчита на транснационално сътрудничество и трансграничен обмен на знания, за да бъде пионер в пространственото планиране на кръговата аквакултура извън съществуващите практики в крайбрежните морски зони; определяне и изпитване на разпределените зони за кръгови аквакултури в близки до брега и вътрешни води. Чрез ангажиране на заинтересованите страни и разработване на планове за действие, проектът насърчава диалога и създава нови бизнес възможности, като същевременно изгражда екологично общество. AZA4ICE резултати ще бъдат оценени от публичните органи, частния сектор и академичните среди в полза на обществото.

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  18052024  

Нощ на музеите и галериите 2024

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  Skype Picture 2024 05 17T14 29 37 351Z

ИРР-Варна посрещна международни гости от Земеделския колеж Сен Кристоф

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 pik2

ИРР-Варна и международни партньори обсъждат въпроси по устойчивостта в Черноморския регион

още >>

 

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>