Сградата на Института по рибни ресурси е построена по идея на цар Фердинанд I през 1906 – 11 г, а архитектурният проект е дело на известния варненски архитект Дабко Дабков.

Използването на Аквариума по предназначение се забавя през периода на Балканските войни и Първата световна война, поради използването му от войскови части и бежанци, а сградата служи на Военноморското (1918 – 22 г.) и Рибарско училища (1922 – 30 г.). След ремонт, на 17.07.1932 г., цар Борис III открива Морската биологична станция с Аквариум.

През 1954 г. тя е преобразувана в Научно – изследователски институт по рибарство и рибна промишленост, преименуван в Централен научно – изследователски институт по рибовъдство и риболов (1961 г.), Научно – изследователски институт за рибно стопанство и океанография (1965 г.), Научно – изследователски институт по океанография и рибно стопанство (1968 г.), Институт по рибни ресурси (1973 г.). През 2000 г. Институтът е обединен с Института по сладководно рибарство – Пловдив като Институт по рибарство и аквакултури, но през 01.01.2007 г. връща своята самостоятелност.

Първият директор на Института по рибни ресурси, през периода 1932 - 34 г., е проф. д-р Стефан Георгиев Консулов (1885 – 1954 г.). Сред известните български учени, които са ръководили  ИРР - Варна са:

  • Чл. кор. Георги Василев Паспалев - през 1934 – 1940 г.
  • Чл. кор. Александър Константинов Вълканов - през 1942 – 1962 г.
  • Проф. дн Людия Станчев Иванов - през 1964 – 1990 г.
  • Проф. дн Петър Полдиев Коларов - през 1990 – 2001 г.

За Варненски аквариум в Уикипедия

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022 

Изследване на количеството и разпространението на Rapana venosa в рамките на проект BlackSea4Fish

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  20200812 193440

ИРР-Варна учавства в среща по приоритетни видове GFCM, FAO

още >>

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017

ЗА БЯЛАТА МИДА
Интервю с доц. д-р Елица Петрова

още >>

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>