Интервю с доц. д-р Елица Петрова. Информациона Агенция „Фокус”, 28 август 2020 г

 По неофициални данни цената на бялата мида на чуждестранния пазар върви между 8 и 12 евро за килограм, което я прави особено предпочитана за експлоатация. Това заяви в интервю за Радио „Фокус“ – Варна доц. Елица Петрова, директор на Института по рибни ресурси във Варна. Доц. Петрова разясни, че групата на белите миди включва няколко вида – Donax, Chamelea и Mya, като в момента се лови предимно първият вид бяла мида.

„Видът Донакс обитава предимно крайбрежната зона, поради което се добива изключително леко. Тези видове имат много висока експортна стойност. Черната мида се отглежда, като морска аквакултура, а експлоатацията на белите миди е от естествени популации, които обитават различен хабитат и се изнасят за някои средиземноморски държави, докато при черните миди експортът е по-слаб“, посочи доц. Елица Петрова.

Тя отбеляза, че и двата вида – бяла и черна, са много важни по отношение на екологията на Черно море.

„Черните миди образуват големи струпвания и са естествен филтър на морето, белите миди пък обитават специфични хабитати, които са населени с други организми и проблемът при тяхното експлоатиране е, че при използването на драгиращи уреди за улов се унищожават и много от бентосните видове живеещи в същия хабитат. Именно затова е необходима регламентация при експлоатацията на белите миди, за да може да се опазят местообитанията и на другите морски видове“, подчерта експертът.

Доц. Елица Петрова допълни, че и двата вида миди – черни и бели, са годни за консумация.
„Естествените дълбоководни популации от черна мида, които се намират от 20 до 65 метра дълбочина обитават тинест седимент и са с влошени вкусови качества.
В България има добре развита мари култура за черна мида и количествата за експорт идват именно от фермите.

При бялата мида обаче нямаме развита аквакултура и количествата за експорт са от естествените обитания на вида. Тяхната експортна стойност е много висока, поради факта, че по Средиземноморието те са голям деликатес и има традиции в консумирането им. За да не се стигне до изчерпване на ресурса и запазване на екологията на басейна, трябва да се предприемат мерки за управление на експлоатацията на тези видове.

В Турция например има дълъг период през годината, в които е забранен уловът на бели миди. Не трябва да се забравя обаче, че Турция има много целеви видове, докато при нас те са ограничени“, каза в заключение доц. Петрова.

http://m.focus-news.net/?action=news&id=2801155

Проекти
TIMMODНасърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022 
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021 
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017
Повече >>
Новини / Събития
IMG 7bec0674ebc6f98ece36370e54c7bb38 V

Euronews: Рапаноулов и морски изследвания в Черно море

още >>

20200812 193440

ИРР-Варна учавства в среща по приоритетни видове GFCM, FAO

още >>

ЗА БЯЛАТА МИДА
Интервю с доц. д-р Елица Петрова

още >>

Повече >>  
Предстоящо

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

Международна конференция WHITECLAM 2021, 18-19 Октомври 2021 г.

още >>

  
   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА